E-mail address
Password

Sign-in with social networks

Home > Events > Musashino University and Scholarship Seminar in High school for the Gìted

Musashino University and Scholarship Seminar in High school for the Gìted

GREAT SCHOLARSHIPS OPPORTUNITIES AROUND THE WORLD!

Location: High school for the gifted - VNU (HCMC Campus)

Come to seminar to find out more about your future school! Also, You can get information about scholarships from all over the world. Great schools and financial support: the best match to make your dream come true.

Date

2016/03/10 08:30 – 09:00 - VET

Finished event

VENUE ADDRESS

High school for the gifted - VNU (HCMC Campus)

Universities

Description


Chương trình học toàn cầu khóa mới nhất ở Đại học Musashino : Cử nhân Kinh Doanh Toàn cầu!

ĐĂNG KÝ ĐỂ THAM DỰ SỰ KIỆN! VÀ NHẬN THÊM THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC MUSASHINO, NHẬT BẢN


Ngày: Thứ 5, ngày 10 tháng 3 năm 2016
Thời gian: 8h30 -9h00 (giờ ra chơi)
Địa điểm: Phòng 107, Trường THPT Năng Khiếu - Cơ sở 1
Click APPLY để tham dự buổi hội thảo và nhận thêm thông tin về quy trình ứng tuyển học bổng!
Thông tin chi tiết tham khảo tại:
https://www.facebook.com/events/466178743506787/

Đại học Musashino giới thiệu chương trình học hoàn toàn mới. Với chương trình này các bạn học sinh Nhật Bản và quốc tế sẽ có cơ hội cùng học với nhau và sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chung. Chương trình học cũng tạo cơ hội để học thêm một ngôn ngữ là tiếng Trung hoặc tiếng Nhật!

Trong quá trình học văn hóa và ngôn ngữ mới, các bạn sẽ được học với nhiều giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong linh vực kinh doanh và tài chính.

■Về ngành học
Ngành học nhằm mục đích trao dồi đạo đức kinh doanh Nhật/ toàn cầu, nhận thức nhân lực toàn cầu và kỹ năng giải quyết vấn đề để trở thành nguồn nhân lực giỏi mà có thể trở thành cầu nối giữa Nhật bản và phần còn lại của thế giới. Các bài giảng sẽ được trình bày bằng tiếng Anh. Và ngành học cũng giúp nâng cao khả năng ngôn ngữ trong quá trình học 2 ngôn ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Trung). Các khóa học tiếng Nhật dành cho sinh viên quốc tế.( Nếu bạn là sinh viên học bằng tiếng Anh thì bạn sẽ được đề nghị học tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc).

■Học bổng
Đại học Musashino có nhiều lựa chọn về học bổng cho sinh viên trước và sau khi tới Nhật Bản, và đồng thời miễn phí nhập học ( 250,000 JPY) cho sinh viên quốc tế. Nếu bạn có thành tích học tốt, thì bạn sẽ được nhận học bổng miễn học phí hàng năm. ( không tính phí sinh hoạt). Ví dụ: Học bổng Global S : Mức phí/ Học phí miễn 100% / Tương đương 4,000,000 JPY

■Làm thế nào để lấy học bổng?
Hãy đến hội thảo của chúng tôi để biết thêm chi tiết!

■Đối tượng tham dự?

Sinh viên Đại học/ Học sinh cấp ba/ Phụ huynh, chúng tôi chào đón tất cả.

■Lệ phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí!

■Nhận xét từ sinh viên quốc tế
*Họ cung cấp cho tôi những môn học tôi muốn học và một môi trường làm việc mà tôi muốn làm trong tương lai.
*Họ cung cấp nền giáo dục mà tạo cho tôi hứng thú và làm cho muốn học.
*Tôi đã được thầy cô của trường cấp ba của tôi và giáo viên trường Nhật ngữ giới thiệu trường đại học này.
*Thiên nhiên phong phú ở khuôn viên trường tạo một môi trường học thoải mái, dễ.
*Ngôi trường có địa điểm thuận tiện ngay trung tâm của Tokyo.
*Ngôi trường có nhiều sinh viên trao đổi và hoạt động.
*Học phí không cao.
*Trường cung cấp một hệ thống du học toàn diện.

■Nhận lấy cơ hội này, TOP CAREER Study Abroad hân hạnh giới thiệu trang SCHOLARSHIP WEBSITE cung cấp hàng ngàn cơ hội học bổng du học toàn thế giới đến tất cả các bạn học sinh.

http://studyabroadss.topcareer.jp/

Hãy đến sự kiện của chúng tôi và tìm hiểu cách để tham dự chương trình này và cách sử dụng trang TCSA Scholarship Website để hướng về một tương lai sáng ở phía trước!

CLICK RESERVE ĐỂ GIỮ CHỖ CHO BẠN NGAY BÂY GIỜ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Go global studying at Musashino University newest course: Bachelor of Global Business!

RESERVE HERE TO ATTEND THE EVENT! AND REGISTER TO RECEIVE MORE INFORMATION ABOUT THE APPLICATION PROCESS OF MUSASHINO UNIVERSITY

DATE: 10th March 2016
TIME: 08h30 -09h00
VENUE: Room 107, VNU - High School for the Gifted (HCMC Campus)
CLICK APPLY TO RESERVE
Detailed information at:
https://www.facebook.com/events/466178743506787/

Musashino University is introducing its brand new course, where Japanese and international students have the opportunity to learn together, using English as the common language. The course also offers the possibility to study Japanese or Chinese as a plus!

While learning about new cultures and languages, you will be studying with teachers who have wealth experience in the fields of business and finance.

■ About the Department

This department aims to cultivate Japanese/global business ethics, global awareness competency and problem-solving skills to be skilled human resources who can serve as a bridge between Japan and the rest of the world. The core lectures are sorely held in English.

Also this department develop language proficiency through studying two languages (English, Japanese and Chinese) Japanese language courses are offered for international students. (For example you will be offered Japanese and Chinese language courses if you're English-basis student.)

■ Scholarships

Musashino University has a number of scholarship options for students before and after going to Japan, as well as an exemption from the entrance fee (250,000 JPY) for international students.

If you cleared specified level, you will be eligible to receive an annual non-repayable scholarship. (*excluding living costs)

ex: Global S: Scholarship Amount / Tuition 100%OFF / Approx. 4,000,000 JPY

■ How to get Scholarship?

Please come to our seminar for details!

■ Who can join?

University students/High school students/Parents, anyone welcome!

■ Entrance Fee

Of course it's FREE!

■ Feedback from International Students

*They offer the subjects I want to study and an environment for the place I would like to work at in the future.
*They provide education which captures my interest and makes me want to learn.
*This university was recommended to me by my high school teachers and Japanese language school teachers.
*The abundance of greenery makes for a pleasant studying environment.
*It has a convenient location in the heart of Tokyo.
*There are a lot of student exchanges and events.
*Tuition is inexpensive.
*They offer a complete system for studying abroad.

Taking chance, TOP CAREER Study Abroad proudly introduces the SCHOLARSHIP WEBSITE which provides thousands of SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES around the world to all students

http://studyabroadss.topcareer.jp/

Come to our event and get to know how to join this program and use TCSA Scholarship Website for a brighter future ahead!

RESERVE YOUR SEAT NOW!

Organizer & Supporting Organizer

Share this page

Comment